Rafting i kayaking u Međimurju

Rafting i Kayaking su vrste sporta, obično na rijeci, gdje se grupa ljudi spušta gumenim ili plastičnim čamcem niz riječne brzace, preljeve i korita, s ciljem uzbuđenja, avanture i druženja.

Rafting i Kayaking, iako spadaju u skupinu ekstremnih sportova, prvenstveno su vid sportske rekreacije.

Plovila za ove sportove napravljena su od izuzetno otporne višeslojne gume te imaju više odvojenih zračnih komora ili pak su od plastične mase. Duljina plovila je između 3 i 6 metara. U većini slučajeva raft (čamac za rafting) ima i kormilara (skipera), koji sjedi na krmi i kormilom ili, češće, veslom, upravlja i navodi raft kroz riječne brzace, dok kayakom upravljaju veslači koji se u njemu nalaze te se od njih traži više individualnog zalaganja i rada.

Svaki putnik u plovilu opremljen je veslom, zaštitnim plutajućim prslukom i kacigom. Precizne upute daju se početnicima, obično turistima, a kojih se ovi moraju striktno pridržavati tijekom spusta.

rafting2

Vodene površine koje se svladavaju (u većini slučajeva rijeke), klasificiraju se prema težini manevriranja, u šest kategorija. Od sasvim mirnog toka (1. kategorija),  pa do vrlo zahtjevnih, sa ogromnim preljevima i opasnim stijenama te brzacima, na kojima je potrebno veliko umijeće manevriranja kao i iskustvo (6. kategorija). Turisti u većini slučajeva sudjeluju u spustu na vodama do 3. kategorije, ponekad 4. kategorije, dok zadnje dvije koriste profesionalni rafteri i kayakaši.

Na području Međimurja postoje uvjeti za bavljenje ovim sportovima, na rijekama Muri i Dravi, a osobito na području starog toka rijeke Drave koji se proteže duž hidro-akumulacionih jezera HE Čakovec i HE Dubrava.

U proteklih nekoliko godina, nekolicina turističkih agencija, organizirala je spust Murom, tokom koji prolazi uz granično područje Mađarske i Hrvatske te je u par navrata organiziran spust koji je kretao iz Austrije, a završavao u donjem djelu Međimurja.

Spust rijekom Dravom je više marginaliziran zbog hidro-akumulacionih jezera, no ista imaju veliki nautički potencijal te se u proteklih nekoliko godina osnivaju klubovi koji su orijentirani na sportove na vodi kao i kulturnu baštinu vezanu uz rijeku Dravu (ispirači zlata), a gravitiraju spomenutim jezerima i rijeci Dravi.

Stari tok rijeke Drave, koji sada služi kao kontrolni ispust balastnih voda za spomenuta hidro-akumulaciona jezera, postao je dio nedirnute prirode, zbog nepristupačnosti prilaza te skriva mnoge zanimljivosti iz svijeta flore i faune, koje vrijedi vidjeti, a povremeno ih posjećuje samo nekolicina entuzijasta.

Međimurje do sad nije bilo promovirano kao područje pogodno za sportove na vodi, a koje definitivno zaslužuje jer u svom sastavu ima cca. 2200 hektara vodene površine. Rijeke Mura i Drava, hidro-akumulaciona jezera i nedirnuta priroda uz stari tok rijeke Drave, sveukupno ukazuju na ogromni turistički potencijal koji tek treba iskoristiti.