Na rijeci Krapinici, a kroz sami centar grada Krapine održan je 5. Urban street fishing pod