Vjerujem kako je svaki ribolovac, koji duže vremena koristi neku sebi dragu ili skuplju ribolovnu rolu,